QQ 7.6正式发布:一键播放小视频

    QQ     Discussion

经过20多天的两轮体验,PC QQ 7.6正式版今天出炉了,编译版本号Build 15742

相比于堪称重量级的7.5,这个版本变化不大,只有两处更新,一是可以一键播放手机发来的短视频,二就是继续优化高分辨率下的效果。

更新日志:

  1. QQ支持播放短视频,手机发送短视频,电脑一键播放;
  2. 优化在高分辨率显示屏下的沟通体验。


QQ 7.6正式版快科技官方网盘下载:

http://pan.baidu.com/s/1qWwwGpA

Editor: Yong; Tags: ,

DISCUSSION


Notice: Undefined variable: user_ID in /usr/home/Yohn/maxbeta.com/htdocs/wp-content/themes/Tiny-Mag-H5/comments.php on line 21

  

(So you agree with the rules)