Mac QQ 5.0界面大改版 正在内测

    QQ     Discussion

今天,腾讯悄然在体验中心发布了Mac QQ体验版v5.0,这是一次重磅更新。

本次Mac QQ 5.0的界面发生了很大变化,同时加入了一键已读,消息预览,新版表情等多种功能。

Mac QQ 5.0

更细说明如下:

  • 界面全面升级,纯净优雅,简洁高效
  • 创新极简模式,小巧快捷更好用,工作聊天两不误
  • 一键已读,消息预览,新版表情,更多贴心小功能等你发现
Editor: Yong; Tags: ,

DISCUSSION


Notice: Undefined variable: user_ID in /usr/home/Yohn/maxbeta.com/htdocs/wp-content/themes/Tiny-Mag-H5/comments.php on line 21

  

(So you agree with the rules)